Διασφάλιση Ποιότητας

Η ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του υλοποιούμενου Προγράμματος και της πορείας ολοκλήρωσης του κύκλου Σπουδών...
Περισσότερα

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Περισσότερα

Επιλογή Εκπαιδευομένων

Η επιλογή γίνεται μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων με μοριοδότηση τους....
Περισσότερα