Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Μέθοδοι

Εφαρμόζεται ένα υβριδικό μοντέλο αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςμε σεμινάρια, τηλεδιάσκεψη, ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρουσιάσεις, Webinars, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά video, σχετικά άρθρα για μελέτη, προτεινόμενη βιβλιογραφία για μελέτη, μελέτη εκπαιδευτικών sites, εκπόνηση εργασιών, κατάρτιση σχεδίων διδασκαλίας, σεναρίων και projects.