Ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Ανοιχτές Αιτήσεις | Έναρξη Β’ Κύκλου Σπουδών θα ανακοινωθεί προσεχώς

30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Γιατί να το προτιμήσω

Δείτε 10+ λόγους για να το προτιμήσετε εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα

Τι μου προσφέρει

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις που προβλέπουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικών με διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος