Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες 30 ECTS 9 ΜΗΝΕΣ 450 € Εξ' αποστάσεως 410 ΩΡΕΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 30 ECTS 9 ΜΗΝΕΣ 450 € Εξ' αποστάσεως 410 ΩΡΕΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 30 ECTS 9 ΜΗΝΕΣ 450 € Εξ' αποστάσεως 410 ΩΡΕΣ

Ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Aνοιχτές Αιτήσεις  | Έναρξη κύκλου μαθημάτων 21/9/2020

30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Γιατί να το προτιμήσω

Δείτε 10+ λόγους για να το προτιμήσετε εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα

Τι μου προσφέρει

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις που προβλέπουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικών με διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος