Ομάδα Στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας.
  • Σε παιδαγωγούς που στελεχώνουν δομές προσχολικής αγωγής.
  • Σε απόφοιτους ΑΕΙ οι οποίοι προσανατολίζονται στο να ασχοληθούν με την εκπαίδευση.
  • Σε απόφοιτους ΑΕΙ οι οποίοι προτίθενται να απασχοληθούν σε δομές που ασχολούνται με τους πρόσφυγες (λ.χ. δομές υποδοχής και εκπαίδευσης, παροχής κοινωνικής φροντίδας, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ.)
  • Σε στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.